BUURbook Heusden Vesting

Plan of bericht | prikbord
8 juni | 08:09 uur
Beleven in de Vesting | Vesting Heusden, BeLeven in de Vesting
volg buur
Namens de gemeente allemaal bedankt!

 6 Juni in de Voorste Venne een bedankavond voor alle mensen die zich inzetten voor de buurt bestuurt.

Mijn eerste gedachte: Bedanken hoezo? Er zijn tientallen mensen die zich, ieder op hun eigen manier inzetten voor de vesting. Sommige doen dit op een zichtbare manier, bijvoorbeeld door een functie te vervullen in een van de 27 stichtingen. Anderen doen het onzichtbaar, door bijvoorbeeld voor een kwetsbare buurman, te zorgen. Of ook het stoepje van de buurvrouw onkruid vrij te maken, gewoon omdat je toch bezig bent. 
Zo dragen de meeste mensen hun steentje bij aan een leefbare vesting, die dus allemaal bedankt mogen worden.

Mijn tweede gedachte: Vast weer een avond waarop mensen hard roepen en weinig naar elkaar luisteren.

Op dit soort momenten helpen de leidende principes die we, als ambassadeurs, alweer 4 jaar geleden met elkaar hebben afgesproken: 

We waarderen elkaar en elkaars ideeën
We sluiten in, niet uit
We zeggen ja, tenzij.

Dus zat ik, samen met 2 andere ambassadeurs, om 19.00 uur in een prachtig verbouwd gebouw: Een voorbeeld van participeren en een hele lange adem.

De burgemeester, het hele college en 30 ambtenaren waren aanwezig. De rest van de tafels werd gevuld door de mensen, afkomstig uit de 11 kernen van de gemeente Heusden. Allemaal geven ze op hun eigen manier vorm aan ‘de buurt bestuurt’.

De mensen uit de kernen bleven zitten en de ambtenaren wisselden van tafel. Zo ontstonden mooie gesprekken over hoe we elkaar beter kunnen informeren, wat we van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar sneller kunnen vinden.  

Een aantal (hernieuwde) inzichten, die de avond ons opleverde:

  1. Alle kernen hebben moeite met het vinden van (duurzame) handen om te helpen dragen.
  2. Elke kern heeft zijn eigen unieke vraagstukken. 
De belangrijkste uitdaging in de Vesting lijkt te zijn: hoe gaan we om met de verschillende belangen, zodat we onze vragen aan de gemeente eensgezinder kunnen stellen. Het lijkt er nu op dat geen enkele politicus zijn handen wil branden aan de vraagstukken die er liggen. Voor iets zijn, betekent nl. ook meteen dat 80% tegen is.  
  1. Korte lijnen maken snelle acties mogelijk, die irritaties voorkomen. 
  • Een structurele oplossing voor het steegje met de duivenpoep
  • Een structurele oplossing voor de kabelbaan in de speeltuin
  • Het organiseren van een rondetafelgesprek, met de gemeente. Dit kan ingezet worden als een goed en ogenschijnlijk simpel burgerinitiatief, strandt. (zoals het schilderen van de houten hekken buiten de vesting). 
  • Informatie zou beter gedeeld moeten worden: Verhalen ontstaan als informatie ontbreekt. B.v. Groen en biodiversiteit is een belangrijk thema in Heusden. Er lopen onderzoeken en experimenten (b.v. met maaien en het inzetten van schapen). Dit heeft al informatie opgeleverd, waar we als burgers nog te weinig in gekend worden. Hierin hebben alle betrokkenen niet alleen een brengplicht, maar ook een haalplicht. Buurbook zou hiervoor een platform kunnen zijn. Mocht er een bullit zijn, waar je hart sneller van gaat kloppen. Stuur me een berichtje, dan maken we een afspraak om er samen mee aan de slag te gaan. 


belevenindevesting@gmail.com


Mary van Boxtel
Communicatie  

lees verder